Tài liệu hướng dẫn sử dụng MailChimp bằng tiếng Việt

Email là một trong những công cụ được đánh giá là hiệu quả và ít tốn kém nhất trong chiến dịch marketing online. Tuy nhiên để có một e-mail hấp dẫn, một chiến lược e-mail marketing hiệu quả thì không thể thiếu các công cụ hỗ trợ.

EQVN giới thiệu các bạn tài liệu hướng dẫn sử dụng MailChimp bằng tiếng Việt, một trong những công cụ phổ biến và hiệu quả để làm email marketing.

Nội dung tài liệu gồm:

  • Phần 1. Hướng dẫn đăng kí tài khoản MailChimp
  • Phần 2. Hướng dẫn sử dụng MailChimp
    • Tạo danh sách người nhận
    • Thiết kế mẫu email
    • Gửi mail
  • Phần 3. Theo dõi, thống kê chiến dịch email marketing

Download Hướng dẫn sử dụng Mailchimp

Khóa học Chuyên viên Digital Marketing

Chương trình đào tạo được thiết kế hệ thống từ Nguyên lý, Công cụ và Phương pháp triển khai. Phương pháp đào tạo hiện đại, kết hợp thực hành và chia sẻ kinh nghiệm thực tế.
XEM CHI TIẾT