Report

Bài viết mới

Report: Facebook bắt đầu cho dữ liệu xã hội đến mạng lưới truyền hình

Chủ đề: ,

Report – Facebook bắt đầu cho dữ liệu xã hội đến mạng lưới truyền hình. Facebook bắt đầu bắt tay vào việc chuyển dữ liệu đến mạng lưới truyền hình, điều đó cho thấy bao nhiêu hoạt động xung quanh các chương trình của họ đang xảy ra trên mạng xã hội lớn nhất thế…

Xem thêm

Kantar media – Net Insight Report 2011 – Viet Nam

Chủ đề: , ,

Báo cáo cáo của Kantar Media về Quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam 2011. Executive summary

Xem thêm

Mô tả