Tích hợp và tự động hóa Marketing

Trang cập nhật thông tin bài viết liên quan đến vấn đề Tích hợp và tự động hóa marketing (Marketing Automation)

Khai thác dữ liệu khách hàng trong Email Marketing với mô hình S.O.S

25/04/2015
Chủ đề: , ,

EQVN Blog – Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Email Marketing để thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng, từ đó đề xuất các…

Xem thêm

Mô tả

Trang cập nhật thông tin bài viết liên quan đến vấn đề Tích hợp và tự động hóa marketing (Marketing Automation)