EQVN Digital Marketing | Hotline: 08. 3836 5255 - 08. 3836 5256

Báo Chí

Thiếu chiến lược, quảng cáo online không thành công

  Ông Trương Văn Quý, Tổng giám đốc của EQVN trình bày tại buổi tọa đàm ICTnews – Nhiều DN bỏ ra cả triệu USD cho quảng cáo online nhưng doanh thu mang lại vẫn không cao, trong khi có DN chi ít lại thành công. Cho nên, chi nhiều cho quảng cáo online mà…

Xem thêm

Cập nhật công nghệ tiếp thị hiện đại cho đội ngũ quản lý

Từ tháng 7 đến 9 năm nay, với sự hỗ trợ của nhiều đối tác quốc tế và trong nước, chương trình đào tạo InternetMarketing Manager 2012 sẽ được EQ Technology & Communications (EQVN) tổ chức ở 3 miền trong cả nước. Đây là một chương trình đặc biệt, được thiết kế dành riêng cho…

Xem thêm