Email Marketing Plan

Chia sẻ bài viết:

Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch Email Marketing:

What’s Inside the Guide:

  • Introduction
  • Step 1: Defining Your Readers
  • Step 2: Determining Your Purpose
  • Tips on Creating & Gathering Content
  • Step 3: Outline Your Goals
  • Step 4: Determine Your Email Frequency
  • Step 5: Create a Timeline

Chia sẻ bài viết:

Bài viết cùng chủ đề

01

Khoá học Chuyên Viên Digital Marketing

Học viên sẽ được học các công cụ Digital marketing như Facebook Marketing, Quảng cáo Google Adworld, tối ưu hoá công cụ tìm kiếm trên Google (SEO), Email marketing và hệ thống tự động hoá marketing...

Khoá học từ căn bản đến nâng cao được đào tạo theo giáo trình chuẩn từ các đối tác đầu ngành.

Bài viết mới nhất