7p trong marketing mix là gì?

Bạn thường thấy ký hiệu 7p trong marketing mix nhưng không biết ý nghĩa là gì, giải thích một chút về ký hiệu này nhé.

7p-marketing

1. Product: Các chính sách chung về nhãn hiệu sản phẩm, định vị, hủy bỏ, sửa chữa, bổ sung, thiết kế mẫu mã, bao bì v.v.

2. Price: Chính sách chung về giá cần được tuân theo đối với từng nhóm sản phẩm cho từng phân khúc thị trường.

3. Place: Chính sách chung về kênh và cấp dịch vụ khách hàng.

4. Promotion (hay còn được gọi là communication): Chính sách chung về truyền thông, các hoạt động tiếp xúc với khách hàng như là: quảng cáo, đội ngũ bán hàng, khuyến mãi, quan hệ cộng đồng, hội chợ triễn lãm, thư tín, trung tâm dịch vụ khách hàng, internet v.v.

5. People: Chính sách chung về phát triển nhân lực, nhân sự công ty nói chung; nhân lực Marketing nói riêng.

6. Process: Tiến trình thực hiện, cải tiến quy trình sản phẩm quy trình thực hiện nhiệm vụ…

7. Physical evidence: Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật, các yếu tố hỗ trợ cho chiến lược Marketing.

Sưu tầm

Khóa học Chuyên viên Digital Marketing

Chương trình đào tạo được thiết kế hệ thống từ Nguyên lý, Công cụ và Phương pháp triển khai. Phương pháp đào tạo hiện đại, kết hợp thực hành và chia sẻ kinh nghiệm thực tế.
XEM CHI TIẾT