1. CHÍNH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG KHÓA HỌC

Nếu học viên không thể tham gia lớp học đã đăng ký, học viên có thể đề nghị chuyển nhượng cá nhân khác thay thế (người thân, bạn bè, người quen,…) nhưng phải được sự chấp thuận của EQVN. EQVN chỉ có thể giải quyết việc thay thế học viên cho những môn học nào chưa bắt đầu hoặc bắt đầu không quá 01 (một) buổi học, nhằm đảm bảo chất lượng cho toàn lớp học và quyền lợi của các học viên khác.

Học viên thay thế sẽ thừa hưởng tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của học viên được thay thế.

Trong trường học viên được đi học bằng học phí của công ty, thì việc chuyển nhượng này phải do người có thẩm quyền của công ty đó quyết định và học viên thay thế cũng phải là nhân viên của công ty. Tất cả các thông tin này đều được công ty xác nhận qua email hoặc văn bản chính thức.

2. CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ

Chính sách này chỉ áp dụng cho học viên đã đóng học phí đủ cho khóa học đã đăng ký. Không áp dụng cho học viên chỉ đóng cọc, học viên thay thế,…

Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trước 07 (Bảy) ngày trước khi lớp học khai giảng, EQVN sẽ hoàn lại 50% học phí.

Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trong vòng 05 (Năm) ngày trước khi lớp học khai giảng, EQVN sẽ hoàn lại 20% học phí

Với các trường hợp bỏ lớp học giữa chừng không trao đổi thông tin, EQVN sẽ hoàn toàn không hoàn lại học phí.

– Học viên bắt buộc phải gửi email yêu cầu huỷ không tham gia lớp học và hoàn học phí đến phòng CSKH của EQVN. EQVN sẽ thẩm định thông tin trong 02 ngày và trả lại kết quả. Học phí được hoàn học viên sẽ nhận được sau 14 ngày, từ khi có thông báo chính thức qua email.

Ghi chú:

  • Số tiền học viên nhận được sẽ trừ đi phí thanh toán (nếu có) và phí chuyển khoản (nếu có).
  • Trường hợp đã xuất VAT, cần thu hồi hóa đơn nếu chưa kê khai thuế DN, với trường hợp đã kê khai thuế, học viên phải chịu 100% thuế VAT của hóa đơn và hoàn trả lại chi phí VAT cho trung tâm

3. Qui trình tiếp nhận hoàn tiền: Không tính ngày nghỉ, lễ, Tết.

1. Tiếp nhận thông tin (2 ngày): Học viên gửi email nội dung hoàn tiền

2. Đề xuất- thẩm định thông tin (2 ngày): Trung tâm sẽ xem xét và thẩm định thông tin

3. Trả kết quả thẩm định:

  • Không đồng ý hoàn
  • Đồng ý hoàn: Học viên nhận học phí trong vòng 14 ngày từ khi trả kết quả

Ghi chú:

  • Số tiền học viên nhận được sẽ trừ đi phí thanh toán (nếu có) và phí chuyển khoản (nếu có).
  • Trường hợp đã xuất VAT, cần thu hồi hóa đơn nếu chưa kê khai thuế DN, với trường hợp đã kê khai thuế, học viên phải chịu 100% thuế VAT của hóa đơn và hoàn trả lại chi phí VAT cho trung tâm