Chính sách hoàn phí

1. ĐIỀU KIỆN HOÀN HỌC PHÍ

Học viên đóng cọc đăng ký hóa học để giữ ưu đãi sẽ không được hoàn cọc, hoặc bảo lưu khóa học trong 1 năm, hoặc được chuyển nhượng cho người khác (Học viên tự giới thiệu)

Không hoàn học phí đối với học phí ưu đãi từ các chương trình ưu đãi của EQVN, học viên được chuyển nhượng cho người khác (Học viên tự giới thiệu)

Học viên tham gia buổi đầu tiên => Hoàn tiền 90% tính trên số tiền tổng học phí đăng ký khóa học, hoặc bảo lưu khóa học trong 1 năm, hoặc được chuyển nhượng cho người khác (Học viên tự giới thiệu)

Học viên tham gia hết 1 chuyên đề => Hoàn tiền 50% tính trên số tiền tổng học phí đăng ký khóa học hoặc bảo lưu các chuyên đề còn lại trong 1 năm, hoặc được chuyển nhượng cho người khác (Học viên tự giới thiệu)

2. Qui trình tiếp nhận hoàn tiền: Không tính ngày nghỉ, lễ, Tết.

1. Tiếp nhận thông tin (2 ngày): Học viên gửi email nội dung hoàn tiền

2. Đề xuất- thẩm định thông tin (2 ngày): Trung tâm sẽ xem xét và thẩm định thông tin

3. Trả kết quả thẩm định:

  • Không đồng ý hoàn
  • Đồng ý hoàn: Học viên nhận học phí trong vòng 7 ngày từ khi trả kết quả

Ghi chú:

  • Số tiền học viên nhận được sẽ trừ đi phí thanh toán (nếu có) và phí chuyển khoản (nếu có).
  • Trường hợp đã xuất VAT, cần thu hồi hóa đơn nếu chưa kê khai thuế DN, với trường hợp đã kê khai thuế, học viên phải chịu 100% thuế VAT của hóa đơn và hoàn trả lại chi phí VAT cho trung tâm

3. Qui trình tiếp nhận hoàn tiền

1. Tiếp nhận thông tin: 2 ngày

2. Đề xuất- thẩm định thông tin: 2 ngày

3. Trả kết quả thẩm định

  • Không đồng ý hoàn
  • Đồng ý hoàn: Học viên nhận học phí trong vòng 7 ngày từ khi trả kết quả