EQVN Digital Marketing | Hotline: 08. 3836 5255 - 08. 3836 5256

LỊCH KHAI GIẢNG

Chuyên viên Digital Marketing

Hệ thống Digital Marketing

Facebook Marketing

Thứ 6 - 09/06/2017

Thứ 7 - 22/04/2017

Thứ 3 - 27/06/2017

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm


Đào tạo tập trung Khai giảng Đăng ký
Chuyên viên Digital Marketing Thứ 6 - 09/06/2017 Tìm hiểu thêm
Facebook Marketing Thứ 3 - 27/06/2017 Tìm hiểu thêm
Zalo Marketing Tìm hiểu thêm
Search Engine Optimization Thứ 4 - 21/06/2017 Tìm hiểu thêm
Google Adwords Thứ 5 - 07/07/2017 Tìm hiểu thêm
Thấu hiểu Digital Marketing Tìm hiểu thêm
Hệ thống Digital Marketing Thứ 7 - 22/04/2017 Tìm hiểu thêm
Email Marketing Thứ 4 - 19/07/2017 Tìm hiểu thêm
Mobile Marketing Thứ 2 - 16/01/2017 Tìm hiểu thêm
Đào tạo tại chỗ Khai giảng Đăng ký
Digital Marketing Inhouse Training Đào tạo theo yêu cầu Tìm hiểu thêm

 

EQVN là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực đào tạo Digital Marketing, Eqvn thường xuyên phối hợp với Facebook, Google tổ chức các hội thảo Digital Marketing như : Việt Nam Internet Marketing 2012, Facebook Marketing 2013, Việt Nam Digital Marketing 2014, Việt Nam Digital Marketing 2015 ( chủ đề Digital Marketing Optimization)...