ông Lê Hoàng Hiệp

CEO & Founder OZA Media

Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu phân tích xây dựng phát triển hệ thống Digital Marketing; phân tích số liệu Google Analytics, Google Search Console, Tag Manager; quản trị, thiết kế xây dựng Website.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí:

  • Giám đốc kinh doanh & Marketing tại Công ty TNHH XNK Waves.
  • Giám đốc kinh doanh & Marketing tại Công ty SIQUAR Việt Nam.
  • Ông đã nhận được các chứng chỉ của Google như: Adwords Fundamentals, Search Advertising, Display Advertising.

 

Giảng viên khóa học tại Trung tâm EQVN