Triển khai và tư vấn dịch vụ CRM Bitrix24 cho công ty TNHH Tư Vấn Kinh Doanh Viva

Mô tả ngắn

 • Khách hàng

  Công ty TNHH Tư Vấn Kinh Doanh Viva

 • Loại hình kinh doanh

  B2C & B2B

 • Lĩnh vực kinh doanh

  Tư vấn kinh doanh

 • Nhu cầu khách hàng

 • Dịch vụ triển khai

Chia sẻ thông tin này

1. Đôi nét về khách hàng

VIVA BCS  là doanh nghiệp chuyên sâu về tư vấn và quản lý kinh doanh (Business Consulting). VIVA được nhận diện, công nhận và tin cậy bởi khách hàng là các công ty đa quốc gia có lịch sử hoạt động hằng trăm năm, các nhà đầu tư nước ngoài từ hầu hết các quốc gia trên thế giới. Các dịch vụ của Viva bao gồm: tư vấn gia nhập thị trường, tư vấn các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, quản lý tài chính và kết quả kinh doanh, tư vấn đầu tư, cố vấn doanh nghiệp, tính nhiệm doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước (vui lòng xem file đính kèm là thông tin chi tiết về VIVA).

2. Thông tin triển khai dịch vụ khách hàng

3. Hình ảnh

4. Dịch vụ

KHÁCH HÀNG KHÁC

[wprpw_display_layout id=1]